Lukk søk

Lavere divisjoner

April 11, 2021

Håper på gjenåpning av breddefotballen

NFFs arbeid for gjenåpning av breddefotballen var tema på et åpent fagseminar torsdag kveld, der å få tilbake en normal treningshverdag er første steg mot grønt lys fra regjering og helsemyndigheter.

Litt i underkant av 300 personer tilknyttet eller med interesse for breddefotballen satt online da fagansvarlig futsal klubb og aktivitet, utviklings- og aktivitetsavdelingen, Iver Strandheim, dro gjennom hvordan NFF jobbet med en egen smittevern-protokoll for breddefotballen. En protokoll som ikke står mye tilbake for den toppfotballen lever etter, og som allerede før punkt 1 ble understreket å være stramt formet.

Med et mål for øye. Åpne opp for normale treninger i breddefotballen for spillere over 20 år. Bort med korona-fotballen, som i mange kretser har blitt rapportert å være både uinteressant å utarmende for klubber, lag og spillere. I flere fylker er det rapportert at mellom 30 og 50 prosent av lagene i seniorfotballen ikke har hatt organiserte treninger siden siste nedstenging i fjor. Mange spillere har forsvunnet fra treningsfeltet, der avstandsregelen trumfer all aktivitet. Om de kommer tilbake gjenstår å se, men første steg er å gjøre treningshverdagen attraktiv som tidligere igjen.

- Vi har laget en smittevern-protokoll som gjør det tryggere å trene som normalt enn korona-restriksjonene breddefotballen er underlagt i dag, kunne Strandheim fortelle inni mellom punktene protokollen la opp til etterlevelse av.

Målet til NFF er å overlevere rapporten og breddefotballens smittevernprotokoll til myndighetene, slik at man kan komme i posisjon for å igjen samles til vanlige fotballtreninger rundt i landet der smittetrykket er akseptabelt lavt.

Olsvik-rapporten

Olsvik-rapporten til professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik fra Universitetet i Tromsø sto sentralt under webinaret. Rapporten kom til ved en bestilling, da NFF ønsket en bredest mulig utredning av effekten av å åpne for ordinær trening i breddefotballen.

Rapporten viste at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet.

Rapporten konkluderer med blant annet:

"Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet. Folkehelsegevinstene av å åpne opp for ordinær trening i breddefotballen vurderes som betydelige. Det økte volumet av spillere i aktivitet som følge en gjenåpning kan føre til økte samfunnsøkonomiske kostnader i forbindelse med karantene. Norges Fotballforbund og medlemsklubbene vurderes som godt egnet til å implementere og forvalte en slik gjenåpning av ordinær trening breddefotballen for voksne. Våre konklusjoner er forutsatt at ikke smittesituasjonen endrer seg betraktelig fra i dag."

Arbeidet i rapporten er basert på analyser av vitenskapelige data og annen fakta utvalget har samlet inn fra en rekke studier og kilder i løpet av oppdragets varighet.

Utvalget mener ingenting om når breddefotballen bør få starte opp sesongen, og heller ingenting om når ordinære treningskamper bør få grønt lys. Fokuset er rettet mot oppstart av trening, fordi det her er mindre mobilitet enn i forbindelse med kamper.

- Selve kampaktiviteten er etter all sannsynlighet like trygt som trening, men konkurranser innebærer noe mer mobilitet og blanding av kohorter i samfunnet, heter det i rapporten.

Under webinaret kom det også frem hvilken samfunnsrolle breddefotballen hadde i forhold til både mental og fysisk folkehelse. I en pandemi-tid der mange var blitt mer isolert enn ellers, kunne de ukentlige fotballtreningene medføre en betydelig helsegevinst.

Ni anbefalinger

Utvalget har i rapporten ni tydelige anbefalinger til NFF som legger til rette for trygg breddefotballaktivitet for voksne, og som samtidig gir mulighet til å ta ytterligere samfunnsansvar under pandemien.

I korte trekk handler det om å ansvarliggjøre klubb og personer rundt de aktuelle lag i forhold til smittevernprotokoll. Videre skal man ikke blande spillergrupper, der hospitering og prøvespill eventuelt skal foregå over tid med en og samme spillergruppe.

 1. Bruke medlemsklubbene

Norges Fotballforbund bør understreke at fotballtrening med kontakt kun bør blir tillatt i regi av medlemsklubbene under rådende samfunnsforhold. Det er dette utvalget har hatt som premiss for vurderingen av om en gjenåpning av breddefotballen er trygt.

 1. Bygge på erfaringer

Norges Fotballforbund må bruke erfaringene fra toppfotballpiloten og gjenåpningen av fotballen for barn og unge i arbeidet med å sikre trygg aktivitet i breddefotballen for voksne.

 1. Koronavettkurs

Norges Fotballforbund bør videreutvikle koronavettkurset slik at det tilpasses voksne breddefotballspillere. Dette kurset bør også trekke veksler på den felles ansvarsfølelsen man kan bygge opp innad i en lagskohort for å leve smittevernmessig trygt også utenfor fotballen, for å holde sine lagkamerater og deres nærkontakter så trygge som mulig. Gjennomføring bør være et krav før oppstart av ordinær trening.

 1. Ingen kontakt utenfor trening

Norges Fotballforbund bør inntil videre forby bruk av fellesareal som garderober, dusj og transport i forbindelse med oppstart av ordinær trening i breddefotballen for

voksne. Dette bør også være en anbefaling selv ved lavt smittenivå i samfunnet.

 1. Begrense kontakt på trening

Norges Fotballforbund bør lage retningslinjer for trening i breddefotballen som tar høyde for det vi vet om situasjoner som innebærer noe mer potensiale for kontakt, eksempelvis dødballer, drikkepauser og målfeiring/«high-fives».

 1. Tydelig kommunikasjon

Norges Fotballforbund har brukt mye «bør» og lite «skal» i kommunikasjonen ut mot klubbene. Utvalget mener at forbundet i større grad bør bruke «skal» i retningslinjene for breddefotballen for voksne enn man har gjort mot barne- og ungdomssegmentet.

 1. Forankring i klubb

Fotballforbundet bør vurdere om fotballkretsene skal motta egenerklæring fra klubbene i fotballklubbene om hvilke voksenlag som starter opp med ordinær trening, og en forpliktelse fra klubben om å følge opp tett slik at retningslinjene for trygg aktivitet blir fulgt.

 1. «Kohortforståelsen» må styrkes

Et vesentlig element for trygg gjenoppstart for ordinær trening er at spillerne ikke deltar på flere lag, heller ikke innad i samme klubb. Spillerutviklingshensyn bør vike av hensyn til trygg gjennomføring og færrest mulig nærkontakter under rådende samfunnsforhold.

 1. Generelle smittevernskrav

Øvrige krav og forventninger til lag i barne- og ungdomsfotballen må gjelde også i breddefotballen for voksne. Særlig viktig er de tre hovedreglene for trening:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor aktivitet

...

Bli med på vårt nyhetsbrev!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form